ویراست دوم نغمۀ محمد

ویراست دوم نغمۀ محمد منتشر شد

نغمۀ محمد، نام شعری از گوته از زبان حضرت فاطمه(س) و حضرت علی(ع) دربارۀ پیامبر اسلام است