تعلیم و تربیت رسانه‌ای

کتاب تعلیم و تربیت رسانه‌ای آموزش سواد رسانه‌ای را در دو بخش نظری و عملی به صورت کاربردی به والدین و مربیان برای گروه سنی کودک و نوجوان آموزش می‌دهد.