گلپایگان پژوهی؛ ضرورت و اهمیت

از چون کوبی تا فراجهان شاید کمتر نسلی تاکنون این همه تغییر و تحول را در فناوری شاهد بوده است. در اوایل دهۀ هزار و سیصد و پنجاه در شهر و روستای ما کشاورزی به روش سنتی انجام می‌شد و هنوز انقلاب صنعتی آنگونه که باید و شاید به زندگی مردم وارد نشده بود. آبیاری …

گلپایگان پژوهی؛ ضرورت و اهمیت ادامه مطلب »